Transeamus


Samenwerken niet omdat het moet, maar omdat het werkt.

Transeamus, www.transeamus.nl, een netwerk van zelfstandige professionals op het gebied van arbeid, verzuim en letsel.

Doel: duurzame terugkeer naar arbeid, vanuit een gezamenlijk gedragen visie.

Wie:
• Anita Eijkenaar, registerarbeidsdeskundige
• Willemiek de Hoop, gecertificeerd registerarbeidsdeskundige
• Marjon Bosma, Arbeidsrechtadvocaat en mediator
• Anne Van der Zwan, bedrijfsarts en adviseur Transeamus
• En meer…

Transeamus biedt alle disciplines die nodig zijn wanneer complexe vraagstukken hierom vragen.
Dit geeft een beter overzicht en meerdere invalshoeken wat leidt tot een aanpak naar verandering, bewustwording, zelfregie en duurzame reïntegratie.

Transeamus
Foto van het Transeamus Event 2014,
terwijl Anita geïnterviewd wordt door onze dagvoorzitter Annemarie Noordam, van Ter Sprake.
Van links naar rechts: Willemiek, Marjon, Anita, Bianca, Annemarie en Anne.