MT Multidisciplinaire Training


Hoe eerder mensen inzicht krijgen in klachten en pijn, en wat ze kunnen verwachten, hoe kleiner de kans op chroniciteit.

Een multidisciplinair samenwerkingsverband met Els Booij; fysiotherapeut, haptotherapeut en triggerpointspecialist.

Multidisciplinaire Training:
• informatie, behandeling, begeleiding en reïntegratie
• verkrijgen van inzicht in en omgang met de ongevalsgerelateerde problematiek
• tijdcontingent
• terugvalpreventie

Multidisciplinaire klachten vragen om een integrale multidisciplinaire benadering van de mens. Behandeling en interventies; fysiotherapie, triggerpoint therapie, haptonomie, cognitieve therapie, ergonomie, coaching, hartcoherentietraining, emdr, mindfulness.

Het traject is gericht op herstel en zelfmanagement, waarbij de kwaliteit van leven, in zowel werk als privé, prioriteit heeft.

Opgericht sinds mei 2007, www.multidisciplinairetraining.nl